Betriebswirtschaftliche Grundlagen (BWL) (ea02)

Wszystkie informacje bez gwarancji. Za poprawność informacji odpowiadają wyłącznie organizatorzy.

Po raz pierwszy opublikowano dnia 29.08.2019, Ostatnia aktualizacja 22.10.2021