Dateien, Ordner und Programme - Ordnung schaffen mit Windows 10

Wszystkie informacje bez gwarancji. Za poprawność informacji odpowiadają wyłącznie organizatorzy.

Po raz pierwszy opublikowano dnia 09.09.2020, Ostatnia aktualizacja 25.01.2021