Spanisch-Startstufe 1 (A1.1) Fortsetzung

Wszystkie informacje bez gwarancji. Za poprawność informacji odpowiadają wyłącznie organizatorzy.

Po raz pierwszy opublikowano dnia 27.02.2019, Ostatnia aktualizacja 27.02.2019