543 Oferta dla wyszukiwania

Das ist eine Testeintragung

Znaczenie
100%
Organizator
Test-Center
Cena
300 €
Rozpoczęcie
31.10.2020
Czas trwania
8 Stunden
Miejsce zajęć
10178 Berlin
Suchportal Standard Plus
Suchportal Standard: 28 / 28 Punkte
Suchportal Standard Plus: 11 / 13 Punkte
Zertifizierung Kurs
The course is certified conforming to AZAV.
Szczegóły