Volkshochschule Oder-Spree

Rok utworzenia:
1949
Certyfikaty organizatora:
  • LQW
Dalsze certyfikaty jakości:
  • nicht vorhanden
Rodzaj instytucji przeprowadzającej szkolenia:
Staatliche Bildungseinrichtung

Wszystkie informacje bez gwarancji. Za poprawność informacji odpowiadają wyłącznie organizatorzy.